درب اتوماتیک لولایی 400 GBAT الکترومکانیک

درب اتوماتیک لولایی ۴۰۰ GBAT الکترومکانیک